برای تماس با مجموعه آموزش مذاکره می‌توانید از روش‌های زیر استفاده نمایید.

شماره های تماس

09102303189  –  09014944211

سامانه ارسال پیام رایگان

10009102303189

برای پیگیری یا سوال درباره سفارشات و ارسال پیام بهتر است از فرم زیر استفاده کنید